Flexible, social i creativa, així serà la nova oficina a l’era del teletreball

Article La Vanguardia Magazine

Article: Flexible, social y creativa, así será la nueva oficina en la era del teletrabajo

Autor: Antoni Orti

Entrevista: Ferran Morgui de Morgui&Súnico, Santiago Alorda, Àrea Mànager de la coneguda empresa Vitra; amb Rubén Fernández Parrado, CEO de Forma 5 i Lluís Carbonell Sen Consultor de Cultura Organitzacional.

Data: 05/09/2021

Diari: La Vanguardia Magazine